company-header

HISTORIE

 

Jan Oskam (1926-1994) is gestart met een eenmanszaak in het begin van de vijftiger jaren! Als zelfstandig fruitpachter en -commissionair op de diverse veilingen, die destijds rondom Utrecht floreerden. Hij heeft met zijn toekomstidealen een belangrijke aanzet gegeven voor het bedrijf in zijn huidige omvang.

De tweede generatie die vandaag de scepter zwaait heeft een geleidelijke maar constante groei weten te verwezenlijken. Als aanvulling op de tweede generatie is inmiddels ook de derde generatie werkzaam binnen het bedrijf. Jan Oskam BV is na al die jaren nog steeds een familiebedrijf.

Vanuit Vleuten, nog altijd de vestigingsplaats vindt de aansturing van alle processen plaats. De teelt vindt plaats in Neerijnen. Naast de teelt worden in Neerijnen appels en peren voorverpakt voor de retail.

FILOSOFIE

 

De missie van Jan Oskam BV is het leveren van verse kwaliteitsproducten in elke gewenste hoeveelheid, op elk gewenst tijdstip en elke locatie tegen een marktconforme prijs. Om deze basisprincipes te realiseren hebben wij goede contacten met producenten/telers, hun coöperaties, veilingen, handelshuizen en uiteraard ook met logistieke dienstverleners in binnen- en buitenland.

 

VISIE

 

Jan Oskam koestert realistische ambities ; het management blijft streven naar een geleidelijke groei die al in het verleden was ingezet. Op die manier zal de internationale klantenkring nog kunnen groeien. Men zal constant inspelen op marktveranderingen en daar antwoord op trachten te vinden. Ook zullen er antwoorden moeten worden gezocht voor extreme weersomstandigheden als gevolg van klimatologische veranderingen.

In het kader van kosten reductie zullen er processen moeten worden vereenvoudigd en zal er een verdere efficiency-slag moeten plaatsvinden om de centrale positie van de klant te kunnen borgen.

 

JAN OSKAM

 

Als laatste zal er bijtijds aandacht geschonken worden aan de toekomstbestendigheid . Want ofschoon de 2 e generatie nog bijzonder actief is en vol spirit zit, gaan de jaren in hoog tempo verder en moet er al worden nagedacht over de tijd na het 75 jarig bestaan.